Etämyynnin ehdot

Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa sopimus tehdään etäviestimien avulla, ilman että ostaja ja myyjä ovat samanaikaisesti läsnä.  Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on ennakkoon tutustunut ajoneuvoon myyjäliikkeessä ja saanut tarjouksen kaupan kohteesta. Etämyynnin ehdot eivät koske kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettua tai muunneltua tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehtyä autotilausta. Huutokauppa ei ole etämyyntiä.

Etämyyntisopimuksella hankitun auton palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, käteisellä tai osamaksulla ostettua autoa. Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua autoa.

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa ostetun ajoneuvon tai tuotteen vastaanottamisesta. Jos asiakas haluaa peruuttaa kaupan, hänen on ilmoitettava kaupan peruuttamisesta AutoPalinille ajoneuvon myyneeseen toimipisteeseen. Asiakas voi käyttää myyjiltä saatavaa peruuttamislomaketta ilmoituksen antamiseen, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Palautettavan auton tulee olla teknisesti ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa. Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon asiakkaalle luovuttanut. Pesu- ja muut puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta. Auton mukana tulee olla kaikki autoon kuuluvat asiakirjat, vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet ja avaimet. AutoPalin tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että auto täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot. Ostajalle ei palauteta ajoneuvon palautuksesta AutoPalinille muodostuneita siirto-, kuljetus-, tai muita kuluja eikä myydylle autolle tehtyjä muutoskuluja (esimerkiksi asennetut lisävarusteet, vetokoukku, lämmitin, rengaskulut ym.).

Jos tuote ei ole samassa kunnossa kuin kaupantekohetkellä ja/tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, palautettavasta kauppasummasta vähennetään ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa ja puuttuvista asiakirjoista ja avaimista mahdollisesti koituvat kulut. Jos ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon käytöstä aiheutunut arvonalennus.

AutoPalin palauttaa auton kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli autossa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.). Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille 14 vuorokauden sisällä auton palautuksesta.

Jos AutoPalin huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa myöhemmin puutteita, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on AutoPalinilla oikeus hakea tuotteen palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon arvon alenemista vastaava summa.