Rekisteriseloste

 

Palin Oy / Rekisteriseloste

 

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Palin Oy (Y-tunnus: 0137034-5)

 

Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Katariina Ruohonen

 

Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori

 

puh: 029 009 8004

 

sähköposti: katariina.ruohonen@autopalin.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Palin Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Palin Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Palin Oy tarjoaa muun muassa erilaisia autojen ja niiden tarvikkeiden hankintaan, huoltoon, rahoitukseen liittyviä palveluita. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

 

Palin Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Palin Oy käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

 

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista

 

Henkilöön, ajoneuvoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:

 

  • Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, kieli, henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa

  • Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö

  • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite ja mahdollinen fax-numero

  • Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot

  • Markkinointiluvat (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti)

  • Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia ajoneuvoa koskevia tietoja, kuten ajoneuvon tunnistetiedot, kauppa- ja huoltotiedot, ajokilometrit ja rekisterinumero

  • Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot

 

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä autoliikkeessä.

 

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Palin Oy:n konserniyhtiöillä on yhteinen asiakasrekisteri ja asiakastietoja voidaan jakaa konserniyhtiöiden välillä. Tietoja voidaan luovuttaa Palin Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa maahantuojien maahantuomien ajoneuvojen jälleenmyyjille keskitettyjen asiakastietokantojen välityksellä – ja maahantuojalle auton takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Lisäksi ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat aina EU tai ETA-alueella.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

 

Järjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Myyntijärjestelmä vaatii sisäänkirjautumisen salasanoilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

 

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Palin Oy, Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Palin Oy, Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Palin Oy, Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori.

Sinua voisi myös kiinnostaa

AutoPalin käyttää sivuillaan evästeitä tarjotakseen optimoidun käyttökokemuksen sivuillaan.
Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Voit koska tahansa myös kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksista.